Co nowego w firmie Intersoft?

Ocena: 0
523

Firma Intersoft Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom użytkowników, co roku aktualizuje niemal wszystkie programy ze swojej oferty oraz tworzy nowe. W poniższym artykule opisujemy cztery nowości oraz najważniejsze zmiany wprowadzone w programie Allplan.

ArCADia-Termo Pro – wprowadzanie danych wejściowych
Rys. Intersoft

ArCADia-Termo
Nowością w ofercie Intersoft jest ArCADia-Termo. Program przeznaczony jest do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (świadectwo energetyczne), a w wersji ArCADia-Termo Pro audyt energetyczny budynku. Program pozwala na wyliczenie: współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku. W obydwu wersjach można zdefiniować strukturę budynku (co daje możliwość wykonywania obliczeń cieplnych po strefach lub po pomieszczeniach) oraz wiele źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i źródeł światła. Program umożliwia również obliczenie sezonu grzewczego. ArCADia-Termo Pro wykonuje audyt energetyczny wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r. oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia z 6 listopada 2008 r.

Do przekazania danych niezbędnych do obliczeń cieplnych (budynek narysowany w części architektonicznej zostaje automatycznie zamieniony na model cieplny) ArCADia-Termo wykorzystuje technologię BIM (inteligentnego modelu obiektowego budynku).

ArCADia-Termo daje możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie .rtf, które są wykonane zgodnie z wzorami zawartymi w rozporządzeniach i normach. Dodatkowym atutem programu jest możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki używanych przegród, bazy materiałów, współczynników potrzebnych do obliczeń certyfikatu.

Graficzne wprowadzanie danych uzupełnione jest o tekstowe podpowiedzi, które pozwalają na wykonanie obliczeń nawet bez znajomości normy lub rozporządzenia. Program ArCADia-Termo wyposażono także w moduł sprawdzający poprawność wprowadzanych danych.

Sieci Elektryczne
Kolejna nowość to ArCADia – Sieci Elektryczne, narzędzie rozszerzające program ArCADia-IntelliCAD 2009  lub AutoCAD o funkcje niezbędne do tworzenia dokumentacji zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, kablowych i napowietrznych. Program umożliwia szybkie sporządzenie rysunków sieci na planach zagospodarowania przestrzennego, a także wykonanie własnego przedstawiającego sieć rysunku – począwszy od transformatora, a skończywszy na tablicy rozdzielczej w budynku. Pozwala na szybkie i sprawne wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego do obiektów budowlanych oraz zaprojektowanie instalacji oświetlenia zewnętrznego – na każdej projektowanej linii użytkownik ma możliwość doboru aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć i przeciążeń, wykorzystując przy tym bibliotekę urządzeń lub tworząc własne.

Oprócz możliwości wykonania rysunków technicznych program przeprowadza niezbędne obliczenia i tworzy profesjonalną dokumentację techniczną.

R3D3 – Rama 3D
W ofercie firmy Intersoft jest również nowa wersja programu R3D3-Rama 3D, służąca do przeprowadzania obliczeń statycznych przestrzennych układów prętowych, o stałym przekroju pręta na długości.

R3D3 posiada liczne funkcje zapewniające komfort pracy użytkownikowi. Wprowadzanie złożonych układów ułatwiają generatory podstawowych konstrukcji. Autorzy zadbali o wiele udogodnień na etapie wprowadzania danych, takich jak, m.in.: automatyczne przyciąganie do siatki i węzłów, czy też użycie predefiniowanych bibliotek profili. W zakresie obciążeń program umożliwia definiowanie obciążeń przęsłowych prostokątnych i trapezowych przyłożonych do całości pręta, poprzecznych i podłużnych. Obciążenia skupione w postaci siły lub momentu można przykładać do węzłów. Program umożliwia również definiowanie osiadania podpór. W trakcie wykonywania obliczeń może automatycznie uwzględniać ciężar własny konstrukcji.

R3D3 – przykładowy zrzut ekranowy
Rys. Intersoft

Obliczenia i prezentacja wyników w R3D3 odbywa się w czasie rzeczywistym. Wyniki prezentowane są w postaci graficznej oraz numerycznej. Program wykonuje animację deformacji układu i umożliwia jej zapisanie w postaci pliku .avi. Aby obejrzeć wyniki dla konkretnego pręta wystarczy na niego kliknąć myszką. Do znalezienia wartości sił lub przemieszczeń w określonym punkcie służy wygodny suwak, jednak dokładne położenie punktu można wprowadzić również bezpośrednio z klawiatury.

R2D2 – Rama 2D
Ostatnią z nowości, na którą chcemy zwrócić uwagę jest program R2D2-Rama 2D. Służy on do przeprowadzania obliczeń statycznych płaskich układów prętowych. Program można wykorzystywać do projektowania oraz do celów edukacyjnych.

Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne – geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Narysowanie dość skomplikowanego układu to kwestia minut, obliczenia i prezentacja danych odbywają się w czasie rzeczywistym (dla niedużych układów – do stu prętów). Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów, jak i dużych struktur 2D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np.: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie itp.

Pod koniec roku 2009 r. do programu zostanie wprowadzona możliwość definiowania prętów typu cięgno i wykonywania obliczeń statycznych dla układów zawierających cięgna dla poszczególnych grup obciążeń i zdefiniowanych kombinacji; oraz możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.

Nowa wersja Allplan 2009
Szereg nowości znalazło się także w nowej wersji programu Allplan firmy Nemetschek. Udoskonalono m.in. obsługę licencji softlock’owych. Uproszczono wczytywanie i rejestrację oraz udoskonalono elementy modułu menadżera pracy w sieci.

Allplan 2009 można zainstalować jako przeglądarkę bez licencji, spod której można przeglądać projekty oraz drukować lub plotować arkusze bez blokowania czynnego stanowiska pracy z licencjonowanym Allplanem.

Wprowadzono także kilka interfejsów czytania danych bryłowych takich jak połączenia z VRML i Rihno oraz formaty U3D i MXS dostępne w module animacji. Rozszerzono również wymianę danych z programem Cinema 4D R 10.5.

Udoskonalone zostały narzędzia do przypisywania właściwości elementów architektonicznych oraz dodano funkcje ułatwiające prowadzenie prac projektowych przy modernizacjach i remontach budynków. Funkcje te pozwalają na zaznaczanie elementów wyburzanych, nowoprojektowanych czy elementów pozostających bez zmian, w sposób graficzny i co najistotniejsze pozwalają na automatyczne obliczenie ilości prac wyburzeniowych oraz nowoprojektowanych.

W Allplan 2009 znalazł się zupełnie nowy moduł do projektowania fasad – tworzący elementy pionowe, poziome oraz dowolne. Dodano nowy moduł do projektowania elementów ściennych o konstrukcji drewnianej lub mieszanej, który umożliwia szybkie zaprojektowanie budynku w technologii kanadyjskiej, gdzie wszystkie elementy architektoniczne takie jak ściany mają automatycznie elementy szkieletowe wewnątrz ściany. Dodano również zewnętrzne moduły, które pozwalają na obliczenia zapotrzebowania cieplnego budynku oraz wykorzystania energii odnawialnych.

W części dla konstruktorów udoskonalono funkcje do tworzenia zbrojenia kołowego oraz spiralnego, wprowadzono nowe rozkłady zbrojenia i rozbudowano funkcje widoków skojarzonych.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (4) 2009

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy