Kosztorysowanie

Nieodzownym elementem warsztatu pracy kosztorysanta są podstawy cenowe: ceny czynników produkcji dla kalkulacji szczegółowej, ceny materiałó...
Wieloletnie doświadczenie firmy MTM Digital, znajomość środowiska związanego z branżą budowlaną i jego potrzeb zaowocowały kilka lat temu po...
Najnowsza wersja 9.2 systemu kosztorysowego Kobra wyposażona została m.in. w nowe funkcje ułatwiające obsługę wydruków. System przeznaczony ...
Rodos 2010 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eu...
Drugi kwartał 2009 roku był dla MTM Digital niezwykle ważny. Firma świętowała w kwietniu 15-lecie istnienia. Również od 15 lat na rynku jest...
Przystępując do opracowania kosztorysu na roboty budowlane musimy ustalić zakres rzeczowy i ilościowy dla realizowanych robót. Oba te elemen...
Producenci programów do kosztorysowania rokrocznie wprowadzają zamiany i uzupełnienia w swoich produktach, wypuszczają kolejne wersje znanyc...
Nieodzownym elementem warsztatu pracy kosztorysanta są podstawy cenowe (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, pracy sprzętu, wska...
Dokumentem, który służy do wyliczania kosztów poniesionych na daną inwestycję jest kosztorys. Podstawą jego prawidłowego przygotowania jest ...
Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. jest prekursorem wśród firm tworzących oprogramowanie dla budownictwa. Szczególne miejsce w ofercie firmy za...
- Reklama -

Polecane firmy