Skuteczne zarządzanie w firmie budowlanej

Ocena: 0
133
Realizacja inwestycji w sektorze budowlanym, wymaga od kadry zarządzającej, tej średniego i najwyższego szczebla maksymalnej skuteczności. W dzisiejszych realiach bez pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych nie jest to możliwe.
Rozwiązanie dedykowane dla branży budowlanej powinno umożliwiać planowanie i kontrolę produkcji budowlanej w ścisłym powiązaniu z pozostałymi elementami systemu ERP, a także umożliwiać łatwą integrację z zewnętrznymi narzędziami stosowanymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu.

Oprogramowanie Simple S.A. spełnia te wymogi. Simple.Bud umożliwia pracę wszystkich wymaganych w produkcji budowlanej działów firmy w jednym miejscu, dzięki czemu w każdej chwili można ocenić stan realizacji inwestycji, poniesionych kosztów, zaangażowanie zasobów i porównać je z wartościami planowanymi. Aplikacja udostępnia kilka kanałów informowania o postępach prac w postaci raportów z postępu budów, dedykowanego dla managerów portalu internetowego Business Intelligence – Simple.Bi, a także przez pełną dwukierunkową integrację z MS Project. Takie rozwiązanie daje możliwość pracy z budżetem on-line, jak i off-line, co ma zastosowanie w trudno dostępnych miejscach – w rzeczywistości budowlanej nie jest to rzadkością.

Specjalne narzędzia wspomagające w ewidencji zużycia zasobów R+M+S oraz rozliczeniach z podwykonawcami automatyzują powtarzające się na budowach czynności; oszczędzając czas i zasoby pomagają wyeliminować błędy wynikające z nieaktualnej, bądź pozostającej poza systemem informacji.

Sukces całej inwestycji to rozliczenie z inwestorem, zakończone uzyskaniem optymalnej marży. Simple.Bud umożliwia szczegółowe planowanie, a następnie kontrolę kosztów w powiązaniu ze sprzedażą na dowolnym poziomie szczegółowości. Pozwala to bezpiecznie finansować poszczególne prace i minimalizować ryzyko strat wynikające z niedoszacowania kosztów.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy