Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych w RM2D

Ocena: 0
437

Jednym ze składników popularnego wśród projektantów pakietu programów komputerowych RM2D jest moduł o nazwie RM_ZELB. To doskonałe narzędzie służy do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji żelbetowych.

RM_ZELB przeznaczony jest do kompleksowego wymiarowania jednowymiarowych elementów żelbetowych zgodnie z zasadami i wymaganiami normy PN-B-03264:2002 – „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Najważniejszymi cechami modułu RM_ZELB są:

 • pełna zgodność algorytmów obliczeń z regułami określonymi w normie;
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów (reguł) wymiarowania jakim dany element (pręt) konstrukcji powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju;
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta;
 • automatyczne wyznaczanie aspektów (długości wyboczeniowe, mimośrody niezamierzone i statyczne, współczynnik wpływu smukłości) związanych z analizą stateczności prętów, w których działa ściskająca siła osiowa;
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla określenia wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia);
 • deklarowanie zbrojenia rzeczywistego w postaci pojedynczych wkładek z możliwością ich odginania i skracania, dzięki czemu możliwym jest sprawdzanie warunków SGN i SGU dla zbrojenia projektowanego;
 • doraźne sprawdzanie oraz automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego, normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności);
 • automatyczne ustalanie przekroju oraz miarodajnej kombinacji grup obciążeń, przy której współczynnik rezerwy nośności tego przekroju jest najmniejszy;
 • automatyczne, wstępne określanie rodzaju i rozstawu strzemion;
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemiona i odgięcia wkładek);
 • automatyczne ustalanie oraz wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta z możliwością automatycznego wykorzystania obwiedni sił ścinających;
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu;
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych w pręcie;
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny określanej na podstawie rozkładu rzeczywistej sztywności przekrojów;
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do edytora MS Word wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowego arkusza, zredagowanego w konwencji obliczeń ręcznych, z możliwością jego „wklejania” do dokumentu dowolnego edytora operującego formatem RTF, co pozwala na swobodne łączenie dokumentacji wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej;
 • generowanie i umieszczanie w schowku (w postaci tzw. metapliku) rysunku pręta, który wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, może być importowany w programach do sporządzania rysunków (AutoCAD, MegaCAD) jako podkład do wykonania szczegółowego rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta.

Najważniejszą zaletą modułu jest to, że wybrany pręt konstrukcji żelbetowej może być analizowany w kontekście jego pracy statycznej i kinematycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu obwiedni sił przekrojowych, pochodzących z kombinatoryki grup obciążeń dokonywanej przez program główny pakietu RM_WIN. Dzięki temu, przy wyznaczaniu zbrojenia lub sprawdzaniu warunków stanu granicznego nośności, unika się ryzyka pominięcia kombinacji obciążeń, która decyduje o wytężeniu elementu (pręta).

Wysoce cenioną przez użytkowników właściwością modułu RM_ZELB jest sposób dokumentowania wyników obliczeń w formie upodobnionej do notacji wykonywanej „ręcznie”. Pozwala to użytkownikowi na ich konfrontowanie z konkretnymi kontekstami normy oraz szczegółową weryfikację poprawności wyników obliczeń. Poniżej przytoczono przykład udokumentowania części obliczeń związanych ze sprawdzeniem nośności elementu żelbetowego na ścinanie.

(Tadeusz Smoleń
Jarosław Szczęsny
CadSiS)
 
Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (13) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy