Specbud Konstrukcje Żelbetowe

Ocena: 0
1051

Pakiet Specbud to zestaw programów inżynierskich do obliczeń statycznych i projektowania konstrukcji wykonanych z różnych materiałów, w tym również z żelbetu. Wszystkie programy umożliwiają wykonanie obliczeń wg aktualnych polskich norm, a niedługo także wg norm europejskich PN-EN.

 
Program „Belka żelbetowa” umożliwia kompleksowe projektowanie belek żelbetowych, także ciągłych
Rys. Specbud

Programy Specbud są przydatne w pracy projektantów budowlanych i architektów, a także inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Znajdują zastosowanie przy projektowaniu obiektów małych i średnich, jak również w analizie większych konstrukcji.

Cechuje je prostota obsługi i kompleksowość działania – w jednym programie zawarte są kolejne etapy projektowania: zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie, szkice konstrukcyjne i zestawienie stali. Wyniki prezentowane są w zwartym i przejrzystym układzie akceptowanym przez urzędy kontrolne i firmy wykonawcze.

Grupa programów Specbud v. 8.0 zawiera ponad 20 programów, zestawionych w następujących grupach: Konstrukcje Żelbetowe, Konstrukcje Drewniane, Konstrukcje Stalowe, Konstrukcje Murowe, Geotechnika, Statyka, Ekspert.

Grupa programów „Konstrukcje Żelbetowe” zawiera aktualnie sześć programów:
  • Belka żelbetowa,
  • Schody żelbetowe,
  • Kalkulator elementów żelbetowych,
  • Płyta krzyżowo zbrojona,
  • Płyta jednokierunkowo zbrojona,
  • Strop Akermana.
Program „Belka żelbetowa” umożliwia kompleksowe projektowanie belek żelbetowych ciągłych. Kolejne etapy działania programu są następujące: obliczenia statyczne dla wielu schematów i kombinacji obciążeń oraz obwiedni, wymiarowanie na zginanie i ścinanie, sprawdzenie ugięcia i zarysowania, tworzone są rysunki przekrojów poprzecznych z rozmieszczeniem zbrojenia, a także szkice wkładek zbrojeniowych i tabelaryczne zestawienie stali.
 
Program „Schody płytowe” - rysunek wkładek zbrojeniowych
Rys. Specbud

Program „Schody płytowe” umożliwia projektowanie płyty schodów i belek spocznikowych, wykonuje obliczenia statyczne, wymiarowanie na zginanie i ścinanie, sprawdza ugięcie i zarysowanie, tworzy rysunki zbrojenia oraz zestawienie stali.
 
Program „Kalkulator elementów żelbetowych” - projektowanie słupa
Rys. Specbud


Grupa „Stropy żelbetowe” zawiera trzy programy: „Płyta jednokierunkowo zbrojona”, „Płyta krzyżowo zbrojona” i „Strop Akermana”, które służą do kompleksowego projektowania stropów żelbetowych jednopolowych. Programy tworzą szkice układu zbrojenia i poszczególnych wkładek oraz tablicę stali zbrojeniowej.
 

Przykładowy ekran programu „Płyta krzyżowo zbrojona”
Rys. Specbud

Do grupy programów żelbetowych można zaliczyć także program „Fundamenty bezpośrednie”, który służy do projektowania stóp i ław fundamentowych na podłożu uwarstwionym, wykonuje obliczenia geotechniczne i wytrzymałościowe, tworzy szkice konstrukcyjne fundamentu i jego zbrojenia. Programy Specbud umożliwiają kompleksowe rozwiązanie zadania projektowego, od zautomatyzowanego zestawienia obciążeń po rysunki konstrukcji – więźb dachowych, zbrojenia stropów i belek żelbetowych, schematów i przekrojów słupów i belek stalowych – co sprzyja efektywnej i przyjemnej pracy, a przez to skraca czas realizacji projektu.

Programy Specbud są opracowywane przez doświadczonych inżynierów budowlanych i pracowników naukowych przy wykorzystaniu uwag ich użytkowników. Mogą stanowić narzędzie pracy projektantów o różnym poziomie przygotowania zawodowego. Niskie ceny programów Specbud pozwalają na szybkie skompletowanie grupy programów przydatnych w najczęściej wykonywanych projektach.

Na stronie internetowej firmy Specbud znajdują się opisy programów oraz ich wersje demonstracyjne, a także pełne wersje kilku programów do nieodpłatnego pobrania i stosowania w pracy zawodowej lub nauce.

(Marian Kazek, Mariusz Machej,
Biuro Inżynierskie Specbud)

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy