Rodzina programów ArCADia

Ocena: 0
379

ArCADia to zintegrowana rodzina programów wspomagających projektowanie obiektów budowlanych. Funkcjonuje jako całość lub jako pojedyncze aplikacje branżowe, samodzielne programy i nakładki (na programy AutoCAD lub ArCADia-IntelliCAD).

ArCADia-Graf – przykładowy zrzut ekranu
Rys. Intersoft

W skład rodziny ArCADia wchodzą:

 • System ArCADia (ArCADia-Archi-tektura, ArCADia-Instalacje Gazowe, ArCADia-Instalacje Elektryczne, ArCADia-Sieci Elektryczne, ArCADia--Sieci Kanalizacyjne),
 • ArCADia-Termo,
 • ArCADia-Graf,
 • ArCADia-IntelliCAD.

System ArCADia
System ArCADia składa się z pięciu aplikacji, które są krótko scharakteryzowane poniżej.

ArCADia-Architektura to nowoczesna aplikacja łącząca intuicyjność pracy z profesjonalnym i precyzyjnym środowiskiem programów CAD. Program dedykowany jest architektom i inżynierom budowlanym. Pozwala na tworzenie precyzyjnych rysunków dokumentacji architektonicznej i pełną wymianę danych z innymi programami typu CAD. A oto przykładowe możliwości programu:

 • półautomatyczne tworzenie rzutów, np. po połączeniu ścian – zamknięciu obrysu tworzą się pomieszczenia, nad oknami i drzwiami automatycznie wprowadzane są nadproża, przy zakładaniu stropu automatycznie wprowadzany jest wieniec, nad schodami tworzy się otwór w stropie itd.;
 • wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian, automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych wraz ze zliczeniem powierzchni;
 • dobór okien i drzwi z biblioteki programu lub definiowanie własnych w sposób parametryczny;
 • automatyczne tworzenie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji) lub dowolnie wraz z rodzajem i warstwami;
 • definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów;
 • wbudowana biblioteka elementów pozwala na uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D;
 • biblioteka obiektów 3D pozwala na zaaranżowanie stworzonych wnętrz;
 • automatyczne i dowolne wprowadzanie dachów z możliwością edycji, wprowadzanie okien połaciowych, otworu w dachu oraz lukarn.

ArCADia-Instalacje Gazowe jest nową propozycją firmy Intersoft. Służy do tworzenia profesjonalnego projektu wewnętrznej instalacji gazowej. Program przeznaczony jest zarówno dla projektantów instalacji gazowych oraz osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. Specjalistyczne funkcje zawarte w aplikacji pozwalają na wykonanie planów instalacji gazowych, dobór i przebieg rurociągów oraz dobór odbiorników gazowych wraz z obliczeniem i sprawdzeniem poprawności zaprojektowanej instalacji.

ArCADia-Instalacje Gazowe – rzut kondygnacji
Rys. Intersoft

ArCADia-Instalacje Elektryczne i ArCADia--Sieci Elektryczne kierowane są do projektantów sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak i wszystkich związanych z branżą elektrotechniczną. Pierwszy służy do projektowania wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia w obiektach budowlanych o różnej kubaturze. Program umożliwia szybkie i sprawne wykonanie rysunku instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokonanie niezbędnych przy projektowaniu obliczeń i sprawdzeń. ArCADia-Sieci Elektryczne przeznaczony jest z kolei do tworzenia profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.

ArCADia-Sieci Kanalizacyjne wspomaga projektowanie przyłączy kanalizacyjnych. Program przeznaczony jest dla projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych. Dzięki rozbudowanej bazie (15 najpopularniejszych producentów) rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych (studzienki i wpusty betonowe, osadnikowe, przepływowe, osadniki, zbiorniki, komory, odwodnienia liniowe, przepompownie) użytkownik może dobrać szczegółowo, dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego, ręcznego wypełniania tabelek (mierzenia i wstawiania długości, kolizji, rzędnych) na rzecz graficznego rysowania trasy i definiowania kolizji.

ArCADia-Instalacje Gazowe – rzut kondygnacji
Rys. Intersoft

ArCADia-Termo
ArCADia-Termo to program przeznaczony m.in. do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, a także do obliczenia audytu energetycznego oraz audytu remontowego.

Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z rzutu architektonicznego użytkownik programu ArCADia-Termo w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

ArCADia-Termo pozwala na obliczenia:

 • świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.,
 • audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r.,
 • zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN B 03406:2001 i PN EN 12831:2006,
 • świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej dla grup zawierających więcej niż jedną funkcję budynku EPm,
 • sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN B 02025, PN EN 832 i PN EN ISO 13790:2008,
 • strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN B 03430/A23:2000,
 • mostków cieplnych wg normy PN EN ISO 14683:2001 i PN EN ISO 14683:2008,
 • wymiany ciepła przez grunt wg normy PN EN ISO 13370:2008, PN-EN 12831,
 • sezonowego zapotrzebowania na chłód (Q c, nd) wg PN EN 13790:2008,
 • przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych, bilansu mocy, wilgotności krytycznej wg PN-EN ISO 13788,
 • strumienia infiltracji uzależnionego od próby szczelności dla wentylacji grawitacyjnej,
 • rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chłodu,
 • wprowadzanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.

Z systemem ArCADia-Termo ściśle współpracują programy Efekt Ekologiczny i Efekt Ekonomiczny.

Efekt Ekologiczny pozwala na obliczenie zużycia poszczególnych paliw przez systemy grzewczo-wentylacyjne, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i systemy pomocnicze, a także emisji zanieczyszczeń do atmosfery SO2, NOX, CO, CO2, pył, sadza, B-a-P. Obliczenia wykonywane są zarówno dla danych wprowadzonych w części certyfikat, jak i audyt na podstawie wybranego wariantu optymalnego.

Efekt Ekonomiczny służy do szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku. Na podstawie danych wprowadzonych w świadectwie charakterystyki energetycznej wylicza zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego wraz z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych. Dodatkowo program umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranych systemów w budynku z systemami alternatywnymi. Porównuje koszty eksploatacyjne, inwestycyjne, a także wykonuje obliczenia prostego czasu zwrotu inwestycji SPBT. Analizy oszczędności i kosztów wykonywane są w przeliczeniu na m kw. powierzchni.

Program ArCADia-Termo przeznaczony jest dla doradców energetycznych, projektantów instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej.

ArCADia-IntelliCAD
ArCADia-IntelliCAD – platforma graficzna dla nakładek Systemu ArCADia, jest funkcjonalnym, wielodokumentowym programem graficznym wspomagającym projektowanie 2D i 3D. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych (DWG) do złudzenia przypomina program AutoCAD.

ArCADia-Graf
ArCADia-Graf – platforma graficzna dla nakładek Systemu ArCADia – to narzędzie dedykowane przede wszystkim branży budowlanej. Interfejs aplikacji jest maksymalnie uproszczony, a silnik graficzny został zaczerpnięty z IntelliCADa. Użytkownik rysuje rzuty kondygnacji na płaszczyźnie, a program automatycznie buduje trójwymiarową bryłę budynku włącznie z możliwością kształtowania połaci dachu, pokazując wszystko w oknie podglądu 3D. ArCADia-Graf udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania pozwalające uzupełnić inteligentny rysunek o detale konstrukcyjne.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 3 (8) 2010

 

 

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy