BiK Żelbet

Ocena: 0
381
Od kilkunastu lat projektanci tworzą dokumentację budowlaną posługując się programem BiK współpracującym z różnymi wersjami AutoCAD-a, zaczynając od wersji R.12 aż do wersji 2009. BiK znacznie skraca i przyspiesza przygotowanie oraz opracowanie projektów.
 

 
Przykładowe zrzuty ekranowe z modułu BiK Żelbet

Rys. BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania


Pakiet BiK składa się z pięciu modułów: BiK Base, BiK Stal, BiK Drewno, BiK Żelbet Siatki, BiK Żelbet. Poniżej opisujemy krótko cztery pierwsze. Możliwości modułu BiK Żelbet zostały szerzej opisane w drugiej części artykułu.

Moduł BiK Base zawiera narzędzia ułatwiające tworzenie rysunków ogólnobudowlanych. Są to m.in. polecenia dotyczące warstw, umożliwiające rysowanie ścian jedno- lub wielowarstwowych, jak również usprawniające ich wykończenie.

BiK Stal umożliwia parametryczne rysowanie płaskich konstrukcji stalowych z zastosowaniem typowych elementów walcowanych oraz zimnogiętych, rysowanie przekroi oraz widoków bocznych. W BiK Stal zawarte są również biblioteki elementów stalowych oraz 10 typów kratownic. Program umożliwia przypisywanie elementów do osi, realizację połączeń doczołowych oraz łatwą zamianę elementów i ich obrót względem osi.

BiK Drewno to program posiadający możliwość rysowania 4 układów więźb dachowych: krokwiowobelkowy z jętką, krokwiowobelkowy z jętką i ścianą stolcową, płatwiowo-kleszczowy, płatwiowy ze ścianą stolcową. Więźby można rysować w widokach: frontowym, bocznym i górnym. Moduł Drewno zawiera możliwość generowania wyżej wymienionych więźb również jako modele przestrzenne. Program zawiera narzędzie dające możliwość budowania w przestrzeni indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. Niektóre z nich to: słupy, krokwie, belki, jętki, zastrzały, jak również krokwie koszowe i narożne. Istnieje także możliwość wstawiania elementów wobec zadanego szyku, przedłużania jak i ich docinania. W module Drewno można opisywać elementy oraz tworzyć ich zestawiania.

Przykładowe zrzuty ekranowe z modułu BiK Żelbet
Rys. BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania

W BiK Żelbet Siatki użytkownik ma możliwość parametrycznego rysowania siatek już zdefiniowanych, jak również dopisywania siatek nowych. Wstawiane siatki są od razu opisywane, co pozwala w dalszej kolejności na szybkie tworzenie zestawień. W module zawarto narzędzia służące do edycji, takie jak kopiowanie i podmiana.

BIK ŻELBET
BiK Żelbet umożliwia parametryczne rysowanie elementów konstrukcji żelbetowych  oraz dowolnych prętów w widoku lub przekroju. Zawiera generator belek i słupów. Pozwala na automatyczne wymiarowanie strzemion, opisy zbrojenia i zestawianie potrzebnej stali.
Najważniejsze możliwości programu BiK Żelbet:

 • dokładna charakterystyka rysowanego pręta (klasa i gatunek stali, określanie kątów zaginania haków – każdego indywidualnie, odcinków prostych haka, średnicy rolki gięcia oraz rodzaju pręta – gładki, żebrowany);
 • automatyczne opisywanie i obliczanie długości pręta – wartość wykorzystywana w zestawieniach (mierzona wzdłuż osi pręta);
 • automatyczna numeracja prętów – każdy otrzymuje w momencie narysowania unikalny numer, który umożliwia identyfikację i zapobiega wstawieniu pręta o takim samym numerze ponownie. W momencie opisu prętów program proponuje kolejny „wolny” numer;
 • pełna edycja pręta lub grupy prętów. Istnieje możliwość zmiany każdego z parametrów określonych w momencie jego rysowania łącznie z możliwością dorysowania lub usunięcia segmentów pręta;
 • „wyciąganie” strzemion oraz automatyczne wymiarowanie strzemiona wraz z rozgięciem jego górnej części;
 • definiowanie 4 typów haków;
 • odwracanie haków względem osi pręta;
 • wstawianie zadanej liczby prętów na określonej odległości;
 • rysowanie zbrojenia uzwojonego;
 • wstawianie maksymalnej liczby prętów na zadanej odległości przy określeniu odległości między nimi;
 • generowanie przekrojów elementów: belka, ława, stopa fundamentowa, słup prostokątny, słup okrągły, schody;
 • okno dialogowe dla każdego z przekrojów, w którym definiowane są wszystkie parametry niezbędne do narysowania przekroju (wymiary, pręty, itp.). Po ich zdefiniowaniu program generuje kompletny rysunek przekroju. Jedną z opcji okna dialogowego jest możliwość zwymiarowania przekroju;
 • punkty informacyjne. Program ma możliwość wstawienia punktu, w którym zapisane są wszystkie informacje dotyczące rysowanego przekroju. Z takiego punktu można zawsze odczytać parametry przekroju i po małej ich modyfikacji (np. jednego lub dwóch) wygenerować następny przekrój;
 • półautomatyczne wykonywanie opisów elementów. Program rozpoznaje typ, wielkość i długość elementu oraz proponuje te wartości do umieszczenia w opisie (użytkownik może zawsze je skorygować);
 • grupowe opisywanie prętów przekrojowych;
 • zmiana cech już narysowanego elementu;
 • tworzenie zestawień ze stworzonych opisów elementów;
 • łatwa aktualizacja zestawień.

Zaletą programu jest bardzo łatwa i intuicyjna komunikacja z użytkownikiem. Pola służące do wprowadzania wartości znajdują się bezpośrednio na liniach wymiarowych co pozwala na łatwiejsze kojarzenie wartości z cechą elementu.

 Wszystkie elementy rysowane za pomocą poleceń znajdujących się w module BiK Żelbet pomimo tego, że tworzą logiczną całość, nadal pozostają standardowymi pojedynczymi elementami AutoCAD-a, a nie blokami.

 Elementy zachowują także możliwość edycji przekrojów za pomocą narzędzi edycji AutoCAD-a: modyfikacja, przesuwanie, kopiowanie oraz usuwanie. Jednak te działania mogą zostać pominięte podczas aktualizacji danych dla całego elementu.

Parametryzacja przekrojów i prętów to funkcjonalne narzędzie do usprawnienia prac projektowych i wyeliminowania błędów, które mogą ewentualnie powstać. Wszystkie cechy modułu BiK Żelbet tworzą spójną całość i znacznie skracają czas wykonywania projektów.
 

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1 (2) 2009

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy