Zuzia - innowacyjność i sprawne kosztorysowanie

Ocena: 0
2220

Kilka lat temu narzędzia informatyczne weszły do użytku kosztorysantów, projektantów, inwestorów i wykonawców. Dziś mało kto wyobraża sobie opracowywanie pracochłonnych przedmiarów robót, wycenę kosztorysów bez dobrego programu do przedmiarowania i kosztorysowania.

Rys. 1. Zuziabim pomiar powierzchni ściany
Rys. Datacomp


Od początku ewolucji tradycyjnego dokumentu papierowego w dokument w postaci elektronicznej firma Datacomp oferuje na rynku programy wspomagające pracę w przygotowaniu dokumentacji kosztowej inwestycji budowlanej. Program do kosztorysowania Zuzia, program wspomagający przedmiarowanie metriCAD oraz inne programy (m.in. PDF Kosztorys, Zuziabim) pomagają szybko i sprawnie opracować potrzebne dokumenty. Są one nieodzownym narzędziem każdej osoby zajmującej się kosztami w procesie przedsięwzięcia budowlanego. Zuzia – program do kosztorysowania towarzyszy wycenom kosztorysowym już od ponad 15 lat.

Innowacyjna Zuziabim
Obecnie na rynek została wprowadzona wersja pozwalająca korzystać z innowacyjnej technologii BIM, która wspomaga procesy integracji branż systemów opisujących wszystkie cykle budowli od jej projektu, narodzin, aż do użytkowania i likwidacji całości przedsięwzięcia budowlanego. Zuziabim jest pierwszym polskim i jedynym obecnie systemem kosztorysowym umożliwiającym wczytanie modelu BIM. Jest systemem korzystającym z bezpośredniego połączenia modelu BIM z danymi w kosztorysie i odwrotnie. Pozwala to na niezwykle intuicyjne i dokładne przeprowadzenie przedmiarowania elementów modelu (ścian, stropów, słupów, fundamentów, itp.) z ich jednoczesnym odzwierciedleniem w kosztorysie. W znacznym stopniu skraca czas potrzebny na przygotowanie przedmiaru oraz eliminuje błędy rachunkowe występujące w wyliczeniach cząstkowych ostatecznej ilości robót pozycji kosztorysowej. Technologia BIM otwiera taką możliwość dzięki temu, że wszystkie elementy budowli zarówno strukturalne jak i wykończenia mogą być uwzględnione w kalkulacji, w postaci danych przedmiarowych, materiałowych i technologicznych.

Rys. 2. metriCAD pomiar powierzchni pomieszczeń
Rys. Datacomp


Dzięki zautomatyzowaniu i skróceniu drogi „projekt – kosztorys” (a następnie „harmonogram”) można mówić o efektywnym wyborze wariantów projektu według kryterium ekonomicznego. Trzeba zauważyć, że możliwość automatyzacji procesu kalkulacji jest bardzo atrakcyjna dla inwestora. Połączenie z innymi zaletami technologii BIM takimi jak poprawa organizacji pracy projektantów i lepsza jakość dokumentacji także kosztowej sprawia, że bywa ona określana często jako „technologia dla inwestorów”. System Zuziabim jest otwarty i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnym systemie CAD zgodnym z BIM.

System metriCAD w wersji 2
Przedmiar robót opracowywany w oparciu o klasyczne techniki przedmiarowania przy użyciu programów wspomagających pracę z dokumentacją 2D przygotowuje się korzystając z systemu metriCAD w wersji 2. W zakresie wspomagania obliczeń przedmiaru dla dokumentacji 2D jest najlepszą aplikacją tego typu na polskim rynku. Pozwala użytkownikom mającym do dyspozycji dokumentację wektorową wyznaczyć przedmiary liniowe i powierzchniowe dla elementów na płaszczyźnie rysunku jak i prostopadłych do niej. Koncepcja obliczeń parametrów geometryczno-ilościowych do przedmiaru oparta jest nie na zasadzie automatu (zliczaniu wszystkiego po kolei jak robią to systemy architektoniczne) lecz na zasadzie świadomego wspomagania decyzji kosztorysanta lub projektanta. metriCAD2 jest systemem pracującym jako samodzielny program. Program umożliwia przeprowadzenie przedmiarów: liniowych (pomiar linii, polilinii, łuków), powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią), objętościowych i ilościowych (np. zliczanie punktów) oraz specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).

Rys. 3. Zuzia11 tabela z danymi do opracowania harmonogramu
Rys. Datacomp


Podczas pracy istnieje możliwość zmiany jednostki, w jakiej zmierzone zostały obiekty przedmiarowe, w stosunku do istniejącego rysunku dokumentacji. W tym wypadku automatycznie przeskalowane zostaną wszystkie wykonane pomiary poprzez podanie współczynnika skali lub wskazanie odcinka i zadanie jego nowej wartości. Każdy rodzaj przedmiaru jest zapisywany na odpowiednią warstwę, oddzielnie obszary przedmiarów powierzchniowych, liniowych i objętościowych. Listy obiektów, w których sporządzono spis wszystkich wykonanych przedmiarów przedstawiane są wraz z zadanymi nazwami, ich opisem, wielkością i jednostką. Dla efektywniejszej pracy wprowadzono możliwość sortowania elementów przedmiarowych zapisanych w listach obiektów. Podstawą sporządzenia przedmiaru jest dokumentacja elektroniczna w formacie pliku *.DWG, *.DXF. Rezultat obliczeń jest zapisany w projekcie obliczeń przedmiaru lub może być przesłany do Excela lub poprzez plik tekstowy do dowolnego systemu kosztorysowego. Ilość eksportowanych elementów jest zależna od zaznaczenia, można wybrać zarówno poszczególne elementy, kolumny jak i wiersze zdefiniowanych tabel przedmiarów.

Najnowsza Zuzia11
Zuzia jest dobrze znanym od lat liderem programów do kosztorysowania robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Najnowsza wersja – Zuzia11 posiada wiele nowych i oryginalnych funkcji oraz nowoczesny interfejs. To co wyróżnia Zuzię spośród innych programów kosztorysowych, to szybkość działania, prosta obsługa, otwartość na inne systemy i możliwość wymiany danych w wielu formatach. Zuzia11 została wyposażona w unikalny moduł do sporządzania  harmonogramów robót.

Rys. 4. Zuzia11 wykres harmonogramu
Rys. Datacomp


Wyniki pracy dla harmonogramu rzeczowo-finansowego w programie są prezentowane  w atrakcyjnej  formie graficznej. Harmonogram jest tworzony na bazie danych z kosztorysu. Wzajemne powiązanie kosztorys – harmonogram pozwala na odwzorowanie w harmonogramie wszystkich robót występujących w kosztorysie. Harmonogram jako dokument kosztowy można modyfikować w trakcie trwania procesu inwestycyjnego na różnych jego etapach. Program pozwala na jego zmiany do stanu aktualnego.

PDF Kosztorys
Dopełnieniem przedstawionych powyżej programów jest PDF Kosztorys, który umożliwia konwersję przedmiarów i kosztorysów zapisanych w PDF. Po otwarciu pliku w formacie *.PDF z przedmiarem lub kosztorysem zapisanym w systemach kosztorysowych, użytkownik wczytany widok PDF kojarzy z wybranym szablonem (Zuzia, Norma, Rodos, Edbud, Winbud). Istnieje także możliwość zdefiniowania własnego szablonu. Wynikiem konwersji jest plik zapisany w formacie *.XLS lub *.XML, który może być wczytany przez większość systemów do kosztorysowania. W przypadku systemu Zuzia od wersji 10 praca z konwerterem PDF Kosztorys odbywa się automatycznie.

Stanisław Moryc
Datacomp Sp. z o.o.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 1-2 (17) 2013

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy