Szybkie tworzenie oferty przetargowej

Ocena: 0
350

Są sytuacje, kiedy konieczne jest szybkie przygotowanie oferty przetargowej na podstawie przedmiaru w formacie PDF otrzymanego od inwestora. Jak tego dokonać? Odpowiedź jest prosta – korzystając z programu Kobra.

Podgląd cennika robót
Rys. Orgbud-Sewrwis

Program Kobra w wersji 9.4 wyposażony został w nowe funkcje, poszerzające zakres jego wykorzystania przez dotychczasowych użytkowników, szczególnie tych, którzy uczestnicząc w procedurach przetargowych, opracowują oferty na podstawie uzyskanych przedmiarów, rozliczają wykonane prace lub przygotowują i przekazują dokumenty przedmiarowe potencjalnym uczestnikom przetargu. Nowe funkcje pozwalają na:

 • limport danych z arkusza Excel, tj. z pliku, w którym zapisano dane kosztorysowe w kolumnach o ustalonej strukturze;
 • import danych zapisanych w formacie *.CSV – jw., ale bez konieczności posiadania przez odbiorcę programu Excel;
 • import danych z plików PDF – niezbędny jest zewnętrzny program do konwersji danych do pliku *.XLS lub *.CSV;
 • import danych z tradycyjnych wydruków przy pomocy skanera i oprogramowania do rozpoznawania pisma (OCR) – plik zapisany do formatu *.XLS lub *.CSV;
 • eksport oraz import danych z wykorzystaniem uniwersalnego Formatu Wymiany Danych – FWD – dla programów kosztorysowych, opracowanego pod patronatem Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB.

Podgląd cennika robót instalacyjnych
Rys. Orgbud-Sewrwis


Nowe funkcje zakładki „Przerób”
Okno zakładki „Przerób” umożliwia:

 • wprowadzenie oznaczenia podwykonawców do każdej pozycji kosztorysowej,
 • wprowadzenie ilości wykonanych robót (w wymiarze ilościowym lub procentowym),
 • podanie dat rozpoczęcia oraz zakończenia robót.

W obecnej wersji programu przerób może być rozliczany na dwa sposoby – przez wprowadzenie informacji o wykonanym przerobie, odnoszącym się jedynie do aktualnie rozliczanego okresu, oraz przez podanie informacji o zaawansowaniu robót „narastająco” od początku wykonywania prac.

Wersję 9.4 uzupełniono o możliwość wygenerowania wydruku tabeli elementów scalonych z uwzględnieniem procentowego udziału każdego z elementów robót oraz kwotowy z procentowym stanem zaawansowania robót. Dodatkowo program wyposażono w takie funkcje, jak:

 • dobieranie czynników produkcji RMS z wybranych pozycji bazy normatywnej KNR do pozycji uproszczonej lub szczegółowej w kosztorysie. Działanie takie znacząco ułatwia wycenę kosztorysu podczas opracowywania materiałów przetargowych – szczególnie w przypadku otrzymania przedmiaru inwestorskiego w wersji uproszczonej;
 • kody CPV w wersji pełnej i skróconej, co upraszcza wyszukiwanie pożądanego symbolu. Oprócz dotychczasowego słownika ograniczonego do kodów związanych z budownictwem – „45...” można skorzystać również z jego wersji pełnej oraz pełnej listy kodów uzupełniających;
 • bazę normatywną w wersji Max poszerzono o kolejne 50 katalogów.

IWNB – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
Rys. Orgbud-Sewrwis


Kalkulacja na założeniach ogólnych
System kosztorysowania uproszczonego Inwest wersja 2.0 przeznaczony jest przede wszystkim do ustalania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, kiedy to kalkulację oprzeć trzeba na założeniach ogólnych. Inwest 2.0 służy również do szybkiego sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych oraz wycen szacunkowych z zakresu wszelkich robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, elektrycznych, energetycznych oraz drogowych.

Zgodnie z takim przeznaczeniem programu, kalkulacja prowadzona jest metodą uproszczoną przy korzystaniu z dostępnych cenników robót, asortymentów, elementów lub obiektów – przy zachowaniu możliwości samodzielnego przeliczania cen każdej pozycji w oparciu o składowe kosztów bezpośrednich RMS oraz wprowadzone przez użytkownika narzuty i stawki.

Pełna baza cenowa obsługiwana przez system obejmuje: ceny robót inwestycyjnych (budowlanych – ICRB, instalacyjnych – ICRI, elektrycznych – ICRE, sieci wod.-kan., gaz., i c.o. – ICRS, drogowych – ICRD, mostowych – ICRD, energetycznych – ICREn, wyburzeniowych – ICRW, zakładania i konserwacji zieleni – ICRZ), ceny robót remontowych (budowlanych – ICRRB, instalacyjnych – ICRRI, elektrycznych – ICRRE), ceny scalonych robót (CSRB – zeszyt 1 – roboty budowlane, CSRB – zeszyt 2 – roboty instalacyjne, CSRB – zeszyt 3 – roboty elektryczne), ceny asortymentów robót (ICAR), wskaźniki do wyceny elementów robót inwestycyjnych i remontowych, w podziale dla obiektów kubaturowych i niekubaturowych (IWNB).

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 2 (11) 2011

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy