Profesjonalne przedmiarowanie

Ocena: 0
2144

System komputerowy metriCAD wersja 2 to profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza pracę oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru. System przeznaczony jest dla kosztorysantów, architektów i projektantów.

Przykładowy zrzut ekranowy z systemu do przedmiarowania metriCAD wersja 2
Rys. Datacomp


Koncepcja obliczeń parametrów geometryczno-ilościowych do przedmiaru oparta jest w tym przypadku nie na zasadzie automatu (zliczaniu wszystkiego po kolei jak robią to systemy architektoniczne) lecz na zasadzie świadomego wspomagania decyzji kosztorysanta lub projektanta. metriCAD wersja 2 jest systemem pracującym jako samodzielny program. Umożliwia przeprowadzenie przedmiarów: liniowych (pomiar linii, polilinii, łuków), powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią), objętościowych i ilościowych (np. zliczanie punktów) oraz specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów). Podczas pracy istnieje możliwość zmiany jednostki, w jakiej zmierzone zostały obiekty przedmiarowe, w stosunku do istniejącego rysunku dokumentacji.

W tym wypadku automatycznie przeskalowane zostaną wszystkie wykonane pomiary poprzez podanie współczynnika skali lub wskazanie odcinka i zadanie jego nowej wartości. Każdy rodzaj przedmiaru jest zapisywany na odpowiednią warstwę, oddzielnie obszary przedmiarów powierzchniowych, liniowych i objętościowych. Listy obiektów, w których brany jest spis wszystkich wykonanych przedmiarów przedstawiane są wraz z zadanymi nazwami, ich opisem, wielkością i jednostką. Dla efektywniejszej pracy wprowadzono możliwość sortowania elementów przedmiarowych zapisanych w listach obiektów. Podstawą sporządzenia przedmiaru jest dokumentacja elektroniczna w formacie *.DWG, *.DXF. Rezultat obliczeń jest zapisany w projekcie obliczeń przedmiaru lub może być przesłany do MS Excel lub poprzez plik tekstowy do dowolnego systemu kosztorysowego. Obecnie plik ten jest automatycznie obsługiwany przez system kosztorysowy Zuzia.

Ilość eksportowanych elementów jest zależna od zaznaczenia, można wybrać zarówno poszczególne elementy, kolumny jak i wiersze zdefiniowanych tabel przedmiarów. System nie eliminuje wszystkich błędów, ale skutecznie ogranicza pomyłki rachunkowe i inne, będące wynikiem nieuwagi i tzw. czynnika ludzkiego. Istotne jest, że w wyniku czynności opisanych powyżej powstaje zupełnie nowa jakość przedmiaru w postaci dokumentacji przedmiarowej w formie elektronicznej.

Przykładowy zrzut ekranowy z systemu do przedmiarowania metriCAD wersja 2
Rys. Datacomp


Kosztorysowanie w technologii BIM
Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jedną z branż, która może wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia. Zuziabim jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych pracującym w technologii BIM. System umożliwia przeniesienie do kosztorysu przedmiarów uzyskanych wprost z modeli wirtualnych budowli i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu. Kosztorys opracowywany jest na podstawie przedmiaru wczytanego bezpośrednio z modelu wirtualnego utworzonego w systemie CAD wyposażonym w technologię BIM. Aplikacja posiada wbudowaną przeglądarkę BIM Vision, która współpracuje z systemem kosztorysowym wyposażonym we wszystkie potrzebne funkcje. Przeglądarka pozwala wczytać dane modelu zapisanego w formacie IFC i umożliwia jego wizualizację w różnych trybach renderingu (model „drutowy”, półprzezroczysty, bryła).

Funkcjonalności Zuziabim obejmują m.in.:

  • czytanie modeli wirtualnych w formacie IFC;
  • operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia;
  • wizualizację ze zmienną przeźroczystością;
  • prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji;
  • prezentację wybranych elementów drzewka;
  • odcięcie części modelu;
  • odrzucenie wybranych elementów modelu;
  • obliczenie przedmiarów elementów;
  • przedmiarowanie i opracowanie wyceny kosztorysowej.

Dwa zrzuty z systemu do kosztorysowania Zuziabim, pracującego w technologii BIM
Rys. Datacomp


Struktura elementów kosztorysu i modelu są ze sobą powiązane. Przedmiar powstaje przez wskazanie na rysunku elementów budowli i przeniesienia z nich do określonych pozycji danych, które są odczytywane z modelu. Po wykonaniu przedmiaru dalszy sposób postępowania przy opracowaniu kosztorysu jest taki sam jak dotąd.

Metoda wyceny z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas szczegółowej wyceny na podstawie danych pobranych z wirtualnego modelu budowli. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. Dodatkowo wpływa także na eliminację błędów rachunkowych i kontrolę postępu prac, a elementy wliczone do przedmiaru są powiązane z rysunkiem. Innowacyjna aplikacja Zuziabim jest otwarta i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnym systemie CAD zgodnym z BIM.

(Stanisław Moryc
dyrektor handlowy
Datacomp Sp. z o.o.)

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (16) 2012

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy