Pełna kontrola finansowa inwestycji z Winbud Prof

Ocena: 0
435

Obecna sytuacja rynkowa, nawet od najmniejszych firm, wymaga pełnej kontroli finansowej każdej inwestycji budowlanej. W odpowiedzi producenci oprogramowania dla budownictwa oferują narzędzia wspomagające kontrolę poszczególnych etapów przedsięwzięć budowlanych, począwszy od wykonania prawidłowej wyceny, przez kontrolę i planowanie robót,
aż do rozliczeń.

Główne okno Winbud Kosztorys z zakładką Wykres
Rys. Chandney Software

Chandney Software Sp. z o.o. zajmuje się informatyzacją przedsiębiorstw budowlanych, począwszy od jednoosobowych podmiotów gospodarczych po wielooddziałowe koncerny sektora prywatnego i publicznego. Cały szereg rozwiązań, zastosowanych w programach firmy z linii Winbud jest efektem wieloletnich obserwacji oraz wrażliwości na potrzeby wynikające z sytuacji rynkowej.

Pierwszym etapem każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest jego wycena. Narzędziem wykorzystywanym przy szacowaniu wielkości koniecznych nakładów oraz oceny czasu niezbędnego do wykonania prac w procesie inwestycji budowlanej, jest program Winbud Kosztorys. Sporządzone w nim kosztorysy wykorzystuje się następnie przy tworzeniu harmonogramów realizacji przedsięwzięć, korzystając z Winbud Harmonogram (lub innych programów do planowania przedsięwzięć Harmonogram, Planista, MS Project) oraz protokołów odbioru, faktur i rozliczeń w programie Winbud Inwestycja.

Podstawą do sporządzania kosztorysów jest wbudowana w Winbud Kosztorys baza normatywna (KNR, KNNR, PKZ, KNP), zawierająca opisy technologii tysięcy pozycji robót wraz z określeniem zużycia środków produkcji na ustaloną jednostkę robót. Pogrupowanie katalogów wg wydawnictw (Wacetob, tzw. katalogi „ministerialne”) i rozbudowane mechanizmy wyszukiwania pozwalają na wygodne przeglądanie zawartości bazy i wyboru odpowiedniego wariantu rozwiązania technologicznego. Oczywiście przedsiębiorstwa, pracujące w oparciu o własne normy zakładowe, mogą wprowadzać do systemu własne katalogi.

Wykres Gantt w Winbud Harmonogram
Rys. Chandney Software

W wyniku wybrania i wprowadzenia wielkości obmiarowych poszczególnych robót Winbud wylicza przewidywane nakłady podając rodzaj i ilość materiałów, rodzaj sprzętu i liczbę maszynogodzin oraz liczbę roboczogodzin (z możliwością rozbicia na poszczególne zawody). Uzyskane w ten sposób zestawienia obrazują czasochłonność przedsięwzięć. Dodatkowo moduł „Zaawansowanie” pozwala na zaznaczenie ilości wykonanych prac w określonym przedziale czasowym (rozliczeniowym), co pozwala na bieżącą kontrolę, w trakcie realizacji inwestycji, zużycia czynników produkcji w poszczególnych okresach rozliczeniowych, jak również ich zapotrzebowania do zakończenia inwestycji.

Kolejnym istotnym czynnikiem w procesie kosztorysowania jest sprawna obsługa baz cenowych umożliwiająca szybkie przeliczanie kosztorysów w oparciu o różne bazy cenowe (cenniki). Na rynku dostępne są m.in. cenniki opracowywane przez Bistyp Consulting, OWEOB Promocja (Sekocenbud), Orgbud-Serwis. Przy ofertowaniu niezbędne jest przygotowywanie kosztorysów w oparciu o dowolny cennik z możliwością: równoczesnego podglądu kilku baz cenowych; przeliczania kosztorysu wg dowolnie wybranego cennika, waluty, rabatów; korzystania z cenników publikowanych przez producentów. Dla celów kosztowych i kalkulacji zysku niezbędne jest raportowanie różnic między cenami użytymi w kosztorysie, a własną bazą cenową, zawierającą rzeczywiste ceny zakupu. Znacznym usprawnieniem pracy jest import cen zakupu z gospodarki magazynowej np. Symfonia Handel.

Bieżącą kontrolę finansową rozpoczętych inwestycji wspomaga Winbud Inwestycja. Zaimportowany kosztorys (lub grupa kosztorysów) stanowi ogólną wartość przedsięwzięcia do realizacji. Wystawiane w programie protokoły odbioru i faktury obrazują wartość wykonanych robót w stosunku do robót zafakturowanych oraz do ogólnej, przewidywanej wartości przedsięwzięcia, z uwzględnieniem podziału na obiekty i okresy wykonawcze. Wystawianie protokołów odbioru jest zautomatyzowane przez import stopnia zaawansowania robót z modułu „Zaawansowanie” w Winbud Kosztorys Prof.

W Winbud Harmonogram można odczytywać zestawienia materiałowe, wykorzystanie zasobów ludzkich i sprzętowych z Winbud Kosztorys i na ich podstawie przygotowywać zamówienia do dostawców. Dzięki rejestracji postępu robót będą to dane o zapotrzebowaniu na materiały w rozbiciu na budowy oraz terminy dostaw. Dział zaopatrzenia w firmie będzie wiedział nie tylko co, ale również ile i kiedy, należy dostarczyć na budowę. Dzięki programowi Winbud Harmonogram można zapobiec niegospodarności w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, poprawić komunikację między budową a zapleczem, zoptymalizować dostawy oraz poprawić organizację pracy.

Winbud Rysunek umożliwia tworzenie prostych rysunków technicznych, a następnie podpięcie ich do kosztorysu tworzonego w programie Winbud Kosztorys. Pozwoli to na sprawniejsze przedmiarowanie oraz bardziej przejrzyste przedstawienie kosztorysowanych elementów obiektu.
 
Szkic wykonany w Winbud Rysunek
Rys. Chandney Software

Posiadając Pakiet Winbud Kosztorys Prof. w wersji 2009.20 (Kosztorys + Harmonogram + Rysunek + Inwestycja) uzupełniony systemem Symfonia, mamy nowoczesne i w pełni kompatybilne narzędzie do zarządzania firmą budowlaną. Pakiet usprawnia pracę i ułatwia życie kosztorysantom, kierownikom budowy, pracownikom zaopatrzenia, magazynierom, kontrolerom oraz właścicielom firm.

***
Oczywiście kontrola inwestycji budowlanych jest bardzo złożonym procesem. Jednak wykorzystując nawet tylko podstawowe funkcje programów Winbud przy niewielkim nakładzie pracy można zoptymalizować proces inwestycyjny, lepiej gospodarując zasobami. A przecież w obecnej sytuacji rynkowej nawet najmniejsza firma musi przewidywać i kontrolować każdy swój krok

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (5) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy