Nowa Norma - nowe możliwości

Ocena: 0
1615
Wiele osób jest przekonanych, iż w kosztorysowaniu nic nowego już się nie wymyśli. Wbrew temu poglądowi, Athenasoft stale doskonali swoje produkty. Stąd też nowa Norma z szeregiem niestosowanych wcześniej rozwiązań służących usprawnieniu pracy kosztorysantów.

Norma Expert – jedna z wielu możliwości graficznej prezentacji wyników
Rys. Athenasoft

Norma Expert to kolejny program kosztorysowy firmy Athenasoft, wprowadzony do sprzedaży pod koniec 2009 roku. Projektując tę aplikację, jej twórcy musieli zmierzyć się nie tylko z wyzwaniami wynikającymi z zastosowania nowej technologii, lecz także z oczekiwaniami, iż będzie to produkt co najmniej tak dobry, jak Norma Pro. Rozwijana od 2003 roku Norma Pro zyskała uznanie w branży dzięki m.in. intuicyjnej obsłudze, obszernej, stale rozwijanej bazie katalogów oraz ciągle ulepszanej funkcjonalności wycen, analiz i weryfikacji kosztorysów.

Pierwsze nowe rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę, pojawiły się w module przedmiarowania. Przedmiarowanie to funkcjonalność dostępna niemal w każdym programie do kosztorysowania, a jednocześnie jeden z najbardziej czasochłonnych i błędorodnych etapów sporządzania kosztorysu. Stąd tak duże znaczenie mają wszelkie ułatwienia, jakie można zaoferować użytkownikowi. W Normie Expert takimi ułatwieniami są m.in.: import obmiarów z aplikacji CAD zapisanych w plikach *.ifc oraz obmiarów z urządzeń PDA (Personal Digital Assistant) i plików tekstowych; mechanizm sygnalizujący błędne wyrażenia obmiarowe; wyświetlanie podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych; wbudowany moduł „Wykopy” czy też obsługa wielopoziomowych struktur sum częściowych.

Także w części głównej programu, gdzie powstaje kosztorys i gdzie realizowane są wszystkie typowe zadania związane ze wstawianiem pozycji, wyliczaniem ilości i wartości nakładów zastosowano szereg ciekawych rozwiązań. Są to np. wyróżnianie nakładów, w których nie wstawiono ceny lub nie zdefiniowano żadnego obmiaru; możliwość filtrowania informacji zawartych w kosztorysie za pomocą samodzielnie predefiniowanych filtrów; zapamiętywanie kilku wersji tego samego kosztorysu w jednym pliku w celu ich porównywania; wstawianie pozycji umożliwiające stałe monitorowanie tworzonego kosztorysu; generowanie wykresów wartości kosztorysowych.

Z kolei w części programu odpowiadającej za obsługę katalogów norm pracę kosztorysanta ułatwią takie ulepszenia, jak: mechanizmy pozwalające na pełną edycję katalogu własnego z możliwością definiowania wariantów nakładów rzeczowych, technologii robót oraz współczynników norm, wynikających z utrudnień podczas wykonywania robót; rozbudowana wyszukiwarka pozycji według wybranych słów kluczowych w opisach robót lub w nazwach nakładów; podział katalogów na grupy ułatwiający wybór właściwej pozycji, przydatny szczególnie tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kosztorysowaniem.


Norma Expert – zakładka „Nakłady”
Rys. Athenasoft


Nowy program współpracuje praktycznie ze wszystkimi wydawnictwami dostępnymi na rynku, co ważne - import cenników jest zautomatyzowany. Import cen zawartych na płycie CD wymaga od użytkownika minimalnej liczby operacji: wskazania źródła danych(napędu CD lub DVD) i akceptacji importu przyciskiem „OK”. W przypadku bazy Intercenbud możliwy jest także import on-line. Moduł cenników został tak zaprojektowany, aby kosztorysant w jednej bazie miał pełną historię zmian cen danego asortymentu. Dzięki temu równie łatwo wyceni nakłady na podstawie aktualnych, jak i archiwalnych cen.

Normę Expert charakteryzuje również nowoczesny interfejs z panelami zastępującymi dotychczasowe okna dialogowe. Wstążka poleceń ułatwia dostęp do najważniejszych funkcji programu oraz kart widoków, dzięki którym można szybko przełączać się pomiędzy widokiem przedmiaru, kosztorysu, zestawieniami i wydrukami. W ten sposób zapewniono elastyczne środowisko pracy umożliwiające użytkownikowi dostosowanie wyglądu programu do swoich preferencji.

Nowa aplikacja oferuje wiele możliwości graficznej prezentacji wyników pracy kosztorysanta. Osoby preferujące szybkie rozwiązania skorzystają z gotowych szablonów, z kolei bardziej wymagający użytkownicy mogą niemal dowolnie kształtować format wydruków. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość obserwowania na bieżąco zmian, jakie są wprowadzane w szablonach lub opcjach drukowanych kosztorysów. Dla uproszczenia poruszania się po wydrukach wprowadzono drzewo nawigacyjne oraz opcję wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku. Dodatkowo wydruk kosztorysu można wyeksportować do pliku zapisanego w jednym z popularnych formatów, takich jak: PDF, HTML, XLS lub w formie bitmapy JPG, BMP, PNG czy TIFF, a następnie przesłać go pocztą elektroniczną.

Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego oraz różnorodność oprogramowania stosowanego na kolejnych jego etapach, kluczową staje się kwestia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Potrzeba takiej komunikacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zarządzania inwestycjami w oparciu o BIM. Dzięki możliwości importu plików w formatach IFC i NWD Norma Expert może pracować w środowisku BIM, korzystając z danych pochodzących z projektów sporządzonych w takich technologiach i przekazując dalej dane kosztorysowe, np. do aplikacji przeznaczonych do zarządzania projektami.


W nowej Normie kosztorysant otrzymał mechanizmy pozwalające na pełną edycję katalogu własnego
Rys. Athenasoft


Norma Expert wczytuje kosztorysy z większości popularnych aplikacji kosztorysowych, takich jak Zuzia, Rodos, Seko i inne. Proces wymiany danych pomiędzy dostępnymi na rynku programami do kosztorysowania wspiera uniwersalny format wymiany danych ATH, opracowany przez Athenasoft. Przedmiary do Normy Expert mogą być importowane z plików w formatach PDF, NWD, IFC i CSV, zaś gotowe kosztorysy zapisywane dodatkowo w formacie XML.

Nowa Norma dostępna jest zarówno w wersji na pojedyncze stanowiska komputerowe, jak i w wersji sieciowej z modułem administracyjnym do zarządzania centralnymi bazami danych katalogów, cen i kartotek. To drugie rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, gdzie równolegle prowadzonych jest szereg prac, często w różnych lokalizacjach oraz gdzie wymagany jest dostęp do wspólnej bazy danych.

Informatyka w budownictwie, nr 2 (15) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy