Narzędzia nowoczesnego kosztorysanta

Ocena: 0
387

W budownictwie każdy proces inwestycyjny związany jest z określeniem zakresu prac i przygotowaniem planowanych wydatków. Dokumentem, który służy do ich wyliczania jest kosztorys, którego podstawą prawidłowego przygotowania jest fachowość i wiedza kosztorysanta. Nowoczesny kosztorysant używa odpowiednich narzędzi wspomagających tworzenie kosztorysu.

Zuzia – eksport do MS Excel
Rys. Datacomp

Firma Datacomp jest producentem pakietu dla kosztorysanta, w skład którego wchodzi program do kosztorysowania Zuzia, system do rozliczania inwestycji budowlanych BUDin oraz program wspomagający obliczenia geometryczno ilościowe przedmiaru metriCAD.

Kosztorysowanie
Zuzia9 to najnowsza wersja znanego wielu użytkownikom programu do kosztorysowania. Program daje możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym formacie XML, który umożliwia komunikację z wieloma aplikacjami oraz daje możliwość integracji programu do kosztorysowania z systemami do zarządzania, a także wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania.

Zuzia9 pozwala na eksport wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programów MS Excel, MS Word, Open Office. Umożliwia wydrukowanie kosztorysu w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie pliku PDF. Format ten pozwala na bezproblemowe otwarcie kosztorysu bez konieczności posiadania programu lub jego przeglądarki.

W programie można tworzyć elementy scalone (pozycje scalone), składające się z dowolnych pozycji kosztorysowych.

Zuzia9 pozwala tworzyć w kosztorysie pozycje wariantowe umożliwiające przedstawienie alternatywnych technologii lub systemów wykonania danej roboty. Tak opracowane kosztorysy pozwalają na szybkie i profesjonalne wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, a dana robota może być przedstawiona w różnych wersjach realizacji. Decyzję, co do wyboru określonej wersji można podjąć w każdej chwili opracowywania kosztorysu przez wybranie odpowiedniego wariantu.

Rozliczanie inwestycji
System BUDin służy do rozliczenia inwestycji budowlanych.

System BUDin. Przykładowy zrzut ekranu
Rys. Datacomp

Zarządzanie zasobami w firmie wykonawczej wymaga prowadzenia bieżących rozliczeń realizowanych inwestycji, które uwzględniają okresy lub etapy prowadzonych robót. Rozliczenie robót może być dokonane po ich zakończeniu lub w formie częściowych rozliczeń w trakcie trwania przedsięwzięcia budowlanego. Podstawą do rozliczeń jest kosztorys ofertowy, w przypadku kontraktu obmiarowego dokonuje się rozliczenia faktycznego postępu robót każdego z elementów robót. Wykaz robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym stanowi podstawę umożliwiającą wystawienie przez wykonawcę faktury. BUDin pozwala na częściowe rozliczenie robót w postaci oceny procentowego zaawansowania robót dla poszczególnych pozycji. Takie rozliczenia w razie potrzeby można stosować dla kontraktów ryczałtowych. W programie dane wprowadza się w oparciu o pliki przygotowane w programie do kosztorysowania lub arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Wszystkie dane są w pełni modyfikowalne w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Każdy okres rozliczeniowy znajduje swoje odbicie w generowanych przez program różnorodnych raportach dostępnych w formie wydruków.

Sporządzanie przedmiaru
MetriCAD to nowa technologia sporządzania przedmiaru. Podstawą przedmiaru są obliczenia typu matematyczno-geometrycznego, co odpowiada tej części definicji przedmiaru, która wiąże się z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. Prezentowana obecnie koncepcja takich obliczeń oparta jest na rysunkach tworzonych w systemach CAD na zasadzie komputerowego wspomagania decyzji kosztorysanta lub projektanta.

W programie metriCAD przyjęto następujące założenia:
  • podstawą do pracy są rysunki w formacie *.DWG, który jest najpopularniejszym formatem danych dla rysunków składających się na dokumentację projektową; można także wykorzystać pliki tzw. rastrowe uzyskane np. ze zdjęć fotograficznych;
  • program nie jest niezależnym narzędziem lecz nakładką na popularne systemy CAD. Od czerwca 2009 metriCAD pracuje także na nowej platformie – 4M IntelliCAD. Pozwala to wykorzystać funkcje obsługi rysunku ułatwiające jego przygotowanie do dalszej obróbki; między innymi prawidłowe wczytanie rysunków jak i selekcję warstw, umożliwiającą automatyczne odfiltrowanie elementów rysunku zaciemniających pracę kosztorysanta czy o funkcje tzw. snapowania czyli wspomagania wyboru punktów charakterystycznych rysunku (np. naroża ścian) bez potrzeby ich dokładnego wskazania;
  • zestawienie danych do przedmiaru pamiętane są w otwartym pliku tekstowym, który może być zaimportowany do systemu kosztorysowego; obecnie jest to system Zuzia.
Proponowane rozwiązanie techniczne nie eliminuje wszystkich błędów ale skutecznie ogranicza błędy rachunkowe i inne, będące wynikiem nieuwagi i tzw. czynnika ludzkiego.

Projektowanie
4M IntelliCAD to nowy system CAD na rynku polskim. Dostępne są trzy wersje: Classic umożliwiająca projektowanie 2D oraz 3D; Standard – oprogramowanie CAD 2D, wersja Classic wzbogacona o obrazy rastrowe i rendering; Professional – wersja Standard poszerzona o modelowanie bryłowe 3D, obsługę VBA, menadżera biblioteki CAD. 4M IntelliCAD otwiera i zapisuje pliki DWG oraz DXF, importuje i eksportuje pliki skryptów SCR, importuje pliki MNU (menu) oraz DCL (okna dialogowe), eksportuje do plików WMF, EMF (Enhanced Metafile) oraz SLD (slajdy), odczytuje pliki graficzne: BMP, GIF, JPG, TIF, PCX osadzone w plikach DWG.

(Stanisław Moryc
Datacomp Sp. z o.o.)
Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (5) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy